איך מגישים


1 דקות קריאה

אפשר להגיש תביעה לקצבת סיעוד החל מהגיעך לגיל פרישה.

איזה מסמכים צריך להגיש?

  1. טופס תביעה לגמלת סיעוד - אם אתה מתגורר בבית אבות או במוסד על הנהלת המקום למלא את סעיף 9 בטופס התביעה.
  2. מסמכים רפואיים עדכניים – תדפיס מידע רפואי הכולל את תמצית התיק הרפואי, אבחנות, טיפולים ותרופות, או סיכום אשפוז שהתקיים ב-3 חודשים האחרונים.
  3. אישורי הכנסות – אישורים על ההכנסות שלך ושל בת זוגך (למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי רנטה או כל קצבה לניצולי שואה ונרדפי הנאצים), עבור שלושה חודשים מתוך ארבעת החודשים האחרונים.
  4. ייפוי כוח אם מגיש התביעה והחתום עליה הוא אפוטרופוס ולא תובע הקצבה עצמו, יש לצרף לתביעה גם העתק צו אפוטרופוס.
  5. תעודת עיוור - עיוור צריך לצרף לתביעה העתק של תעודת העיוור.


את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות
:

לאחר הגשת התביעה, אם אתה עונה על תנאי הזכאות הבסיסיים, תביעתך תיבדק בהתאם למסמכים הרפואיים,
ומעריך בסיעוד יתאם עימך ביקור בית, כדי לבדוק את יכולת התפקוד שלך בסביבת מגוריך.

במקרים מסוימים ניתן יהיה לקבוע זכאות על סמך מסמכים רפואיים בלבד, ללא צורך בבדיקת מעריך.

חשוב לדעת,

אם מלאו לך 90 שנה, באפשרותך לבחור בביצוע הערכה תפקודית על ידי רופא מומחה בגריאטריה במקום על ידי מעריך סיעודי מביטוח לאומי, לפרטים נוספים לחץ כאן.