הכרה בכאבי גב כמחלת מקצוע, באילו מקרים?


1 דקות קריאה

מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד לקה בה במסגרת עבודתו או עיסוקו והיא מופיעה ברשימה הסגורה של הביטוח הלאומי, המתעדכנת מדי פעם. בין מחלות המקצוע מוזכרות בעיות שלד ושרירים ובתוכן גם פריצת דיסק. כדי שמחלה תוכר כפגיעה בעבודה יש להוכיח כי קיים קשר ישיר בין התפתחות המחלה למשלח ידו ועיסוקו של העובד.

 

מחלת מקצוע, בניגוד להגדרה של תאונת עבודה על פי תקנות הביטוח הלאומי, אינה פגיעה חד פעמית שאירעה במקום מסוים ובזמן נתון, אלא התגבשה אצל העובד עקב תנאי עבודתו. היא יכולה להתרחש אצל עובד שכיר עקב עבודתו אצל המעביד או מטעמו, או אצל עובד עצמאי עקב הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

 

בעיות שלד, שרירים ופריצת דיסק

 

רשימה של סעיפי ליקוי ומחלות נפוצות מופיעה בחוק הביטוח הלאומי, והיא מונה מחלות מקצוע המוכרת על ידי ביטוח לאומי, ומקנה למי שלקה בהן את הזכויות המוענקות לנפגעי עבודה, כולל דמי פגיעה, קצבת נכות חודשית, שיקום מקצועי וגמלת ניידות, על פי הצורך ועל פי דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הוועדה הרפואית.

 

אחת הבעיות הנפוצות בקרב עובדים היא כאבי גב שנגרמו כתוצאה מישיבה ממושכת או מעבודה פיזית קשה אשר העמיסה באזור הגב והצוואר וגרמה לכאבים ואף לפריצת דיסק, בלט דיסק, שבר בחוליות וכדומה. בעיות שלד ושרירים ובתוכן גם פריצת דיסק. עם זאת, פגיעה בגב אינה מנויה במסגרת הרשימה הסגורה של מחלות מקצוע.

 

הגשת תביעה בדרך של מיקרוטראומה

 

עובד שנפגע בגבו עלול לסבול מכאבים כרוניים חזקים, מהגבלות בתנועה ומכאבים במצב תנוחתי קבוע כמו בזמן ישיבה או נהיגה. במקרים חמורים עלול להיגרם נזק עצבי שיכול לגרום לקשיי תפקוד עם הידיים, קשיי הליכה, הירדמות רגליים, פגיעה אורולוגית ועוד.

 

עובד הסובל מכאבי גב אינו יכול להגיש תביעה להכרה בפגיעה במחלת מקצוע, אולם הוא יכול להגיש תביעה בדרך של מיקרוטראומה, אם הפגיעה בגב נגרמה כתוצאה מפעולות של הרמת משאות כבדים ומפעולות חוזרות של מאמץ, או לטעון כי הפגיעה אירעה כתוצאה מאירוע חד פעמי, כמו מקרה פתאומי של תנועה לא נכונה, או הרמת משא כבד אשר גרמו לפגיעה בגב.


הכרה בפגיעה בגב כתאונת עבודה

 

פגיעה בגב יכולה להיות מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, כאשר התרחשה תוך כדי ועקב העבודה, ולא כתוצאה מעבודה ממושכת, מאחר שהיא לא מנויה במסגרת הרשימה הסגורה של מחלות מקצוע. אולם הפסיקה נוטה להכיר בכאבי גב כפגיעה בעבודה אצל נהגים מקצועיים, אשר במסגרת תפקידם נוהגים בכבישים משובשים ובדרכי עפר. כמו: נהגי טרקטור, משאיות ונהגי אוטובוס מקצועיים.

 

לצורך הכרה בכאבי גב כפגיעה בעבודה, נדרש העובד לפנות לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה. הנפגע נדרש להוכיח כי אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה באמצעות אישור רפואי וחוות דעת של רופא מומחה, ולהוכיח כי קיים קשר סיבתי בין הפגיעה בגב לבין תנאי העסקתו, כמו הפרת חובתו של המעסיק לפגיעה בשל אי עמידה בנהלי בטיחות, אי מתן ציוד מגן ועוד.