מחלות מקצוע - חקלאים


1 דקות קריאה

מחלות מקצוע - חקלאים גיליון מידע זה מפרט, בסדר תקני מוגדר, את הסיכונים השונים אשר חקלאי עלול להיות חשוף אליהם במהלך עבודתו הרגילה, הידע אודות מה שגורם לפציעות ולמחלות תעסוקתיות מאפשר לתכנן וליישם אמצעי מגן מתאימים כנגד סיכונים אלה.  מי הוא חקלאי? זה הוא אדם המשתמש בכלי עבודה חקלאיים ו/או נוהג ומפעיל מכונות במשק החקלאי כדי לזרוע, לשתול, לעבד, לטפח, לרסס, להדביר, לקטוף, לקצור, לאסוף ולאחסן יבולים שונים. כמו כן הוא עשוי לעסוק בגידול בעלי חיים האופייניים למשק החקלאי. מה הם הסיכונים העיקריים של עיסוק זה? השטחים הנם מוזנחים והתאורה שלהם לקוייה, או בהיותם בשדה, במטע, בבריכות הדגים וכדומה. • חקלאים יכולים להחליק, לנפול, להתנגש במבנים ובמכשולים, וכדומה; במיוחד כאשר מבני המשק והחצר • חקלאים יכולים להיפגע ולסבול מחבלות רציניות בזמן עבודתם עם מכונות ו/או מכשור חקלאי ממונע או עם ציוד מסתובב אחר, הנמצא בפעולה • חקלאים יכולים להיפגע מהרעלה בזמן עבודתם עם חומרי הדברה ו/או תכשירים כימיים אחרים • העבודה בחקלאות, הכרוכה לעתים קרובות בנשיאת משאות כבדים ו/או בעלי נפח, עשויה לעתים להיות מאמצת ביותר, להיעשות בתנוחות מאוד בלתי נוחות ולהיות קשורה בביצוע תנועות חוזרות ונשנות העלולות לגרום לטראומות, ועם הזמן לכאבי גב, ידיים וזרועות • חקלאים יכולים להיות חשופים לגזים מסוכנים בזמן עבודתם עם זבל בהמות או כשהם נמצאים בתוך סילו • האבק האורגני, השכיח ביותר במשק החקלאי, יכול לגרום לבעיות בריאות חריפות אצל החקלאים • חקלאים עלולים להיפגע על ידי מחלות של חיות המשק שבהן הם מטפלים ו/או עובדים, או ע"י פגיעה פיזית שנגרמה ע"י החיות חקלאות אחרת; מקדחים; מאלמת; חגורות הנעה, שרשרות וחלקים סובבים אחרים, משנעים חלזוניים, וכדומה) תוך כדי הטיפול בהן. סיכון מעיכת הגפיים או הגוף כתוצאה מביצוע מטלות שונות (חיבור ופירוק של הציוד, טיפול באביזרים המורכבים על המכונה, קיפול ויישור של דיסקים, משדדות וכו'). החלקות ונפילות בזמן העלייה או הירידה מקבינה של טרקטור או בעלייה למכונות חקלאיות אחרות (קומביינים, מקצרות, נגררים) לשם ביקורת, כוונון, ניקוי או מטרות אחרות. סיכון להרעלה חריפה על ידי חשיפת יתר לחומרי הדברה ותכשירים כימיים חקלאיים אחרים (ראה הערות # .( 2-ו 1 סיכון של חדירה דרך העור או נזק לעיניים על ידי שמן הידראולי בלחץ גבוה. כוויות ממשטחים לוהטים או חומרים חמים (מפלטים, חלקי מנוע, דלק, שמן, חומרים כימיים, וכו'). כוויות מחומרים המוספים לתחמיץ (חומצה פורמית). תאונות דרכים בזמן נהיגה בכלי רכב איטיים בכבישים ציבוריים. ניקוי בורות זבל יכול לחשוף את העובדים לריכוזים גבוהים של גזים רעילים [מימן גופרי (H2S ,(פחמן # דו-חמצני (CO2 ,(גז אמוניה (NH3 ,(מתאן (CH4 .[( ריכוזים נמוכים של חמצן (O2 ,(וריכוזים גבוהים של חנקן דו-חמצני (NO2 (או פחמן דו-חמצני (CO2 ,(גורמים # לסכנות חנק או הרעלה בזמן העבודה בסילו. סכנת חנק בתוך סילו של דגנים או בקרונות-דגן, כאשר העובד יכול להילכד מתחת לגרגרים הנופלים. סיכון לפגיעות שונות בזמן תיקון מכונות בבתי מלאכה. סיכון של פציעה כתוצאה ממגע עם בהמות המשק (בעיטות, נשיכות, שריטות, הימעכות,...). סיכונים פיזיקליים חשיפה לרמות גבוהות של רעש מטרקטורים, ציוד חקלאי, קומביינים, וכו'. חשיפה לוויבראציות בזמן נהיגה בטרקטורים ומקצרות. סיכוני מזג-אוויר חם, כמו כוויות שמש, עוויתות חום, תשישות חום, התייבשות, מכת שמש, סרטן-עור. $ סיכונים כימיים גירוי עור ועיניים או היווצרות בועות על ידי חומרי הדברה %$ סכנה להרעלה כרונית הנגרמת על ידי חומרי הדברה (ראה הערה 3$% ( סכנה לפגיעות קשות של דרכי הנשימה, עיניים, ועור עקב מגע עם גז אמוניה (NH3 ( חשיפה לאבק אי-אורגני תוך העבודה בשדה (חרישה, שידוד וכו'.) דלקת עור וגירוי דרכי הנשימה הנגרמים על ידי מגע עם דשנים גירוי עיניים ודרכי הנשימה עקב מגע עם תוספי תחמיץ (חומצה פורמית). חקלאי גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים עמוד 3 מתוך 4 עמודים סיכונים ביולוגיים תסמונת רעילות אבק אורגני (ODTS ,(דלקת סמפונות חריפה וכרונית, אסתמה (גנחת) תעסוקתית, גירוי עיניים, וגירוי עור נגרמים על ידי חשיפה לאבק אורגני ננשם (אבק של חציר ודגנים) מחלות מדבקות שונות המועברות ע"י בעלי חיים (זואונוזות). & בעיות ארגונומיות, פסיכולוגיות וחברתיות כאבי גב, ליקויי עורף-כתף ובעיות שריר-שלד אחרות הנובעות מתנוחות עבודה גרועות, מתנועות חוזרות ונשנות וממאמצים חזקים בזמן ביצוע מטלות שונות (חרישה, הפעלת מעמיס אחורי, חיבור ופרוק אביזרים של מכונות חקלאיות, שרות וניקוי מכונות, הרמת חבילות, הרמת שקי דשן וזרעים, ומטלות דומות אחרות) מעמס פסיכולוגי כתוצאה מעבודה בבדידות, אירועים בלתי צפויים ( כגון: תקלה במכונות) קצב עבודה ' מהיר, שעות עבודה ארוכות בעונות הזריעה והאסיף במשולב עם תנאי עבודה גרועים (רעש, הרמת משאות כבדים, תנוחות עבודה גרועות, אבק וכו'.) רשימת אמצעי המניעה ! יש להתקין בטרקטור מסגרת בטיחות תקנית " יש להתקין במכונות מערכות מיגון מתאימות # השתמש בציוד מגן אישי המותאם לאופי הבעיה השתמש בביגוד נאות ובכובע להגנה בפני חשיפת-יתר לשמש והקפד על שתייה מספקת בעבודות שדה בשמש ובתנאי חום $ % השתמש בחומרים מסוכנים לפי ההנחיות של היצרן ובהתאם להוראות שבתקנות הרלבנטיות & הקפד על כללי היגיינה בזמן הפסקות האוכל, ובמיוחד בתנאי שדה ' השתמש בשיטות מניעה פסיכולוגיות חקלאי גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים עמוד 4 מתוך 4 עמודים מידע מקצועי נוסף שמות נרדפים (חליפיים) השתמש בשיטות מניעה פסיכולוגיות הגדרה ו/או תאור העיסוק נוהג ומפעיל מכונות חקלאיות כדי לזרוע, לשתול, לעבד, לקצור ולאחסן יבול אחד או יותר, כמו חיטה ודגנים אחרים, יבולי מספוא, תפוחי אדמה וסלק-סוכר, גידולי מטעים, עצי פרי, וכו': מחבר אל הטרקטור אביזרים חקלאיים כמו מחרשה, דיסק, משדדה, מקדח, מכונת-נטיעה, ומפזר זבל; נוהג בטרקטור ומפעיל מכונות בשדה ובמטע כדי לחרוש את האדמה, לשתול, לעבד, ולדשן את הגידולים; מכין תמיסות של חומרים כימיים כגון חומרי הדברה, קוטלי עשבים, ודשנים ומרסס את הגידולים. גורר ציוד קצירה או נוהג ומפעיל מקצרה בעלת הנעה עצמית כדי לקצור יבולים. מוביל את היבולים הקצורים במשאית או טרקטור ונגרר, ופורק אותם למחסן או לחדר ייבוש. מכוונן ומתחזק מכשור חקלאי. יכול לעסוק בהשקיית הצמחים, בטיפול בבעלי חיים, וכדומה. תעסוקות דומות ו/או ספציפיות בעל מטע; חוואי; עובד חוות-זרעים; עובד בייצור דגנים; פרדסן. מטלות אחסון, אסיף, גרירה, דיסקוס, דישה, דישון, הדברה, הובלה, הכנה (שטח, תמיסות, ..), הסעה, העמסה, הפעלה (מכונות,..), הצמדה (אביזרים), השקיה, התאמה, זיבול, זריעה, חיבור ופירוק, חרישה, טיפוח, יישור (שטח), כיוונן, נהיגה, עיבוד, ערבוב, פיזור (דשן, זבל, ..), פריקה, קידוח, קטיפה; קצירה, ריסוס, שידוד, שתילה, תחזוקה, תיקון (מכונות חקלאיות). ציוד עיקרי הנמצא בשימוש גורר, טרקטור, מאלמת, מאספת, מגוב, מדסקסת, מדשנת, מזבלת, מזרעה, מחרשות, מטענה, מכבש-קש, מכונת-נטיעה/שתילה, מכסחת, מנכשת-סיבובית, מסועים, מעבד, מערמת, מקדח, מקצרה, מרסס, משאבות, משדדה, צינורות, קומביין, קלטרת. מקומות עבודה בהם העיסוק שכיח משקים חקלאיים - פרטיים, קיבוציים, שייכים למדינה, וכו'. הערות 1 .תיאור הסימפטומים: (א) קלים: סחרחורות, כאבי ראש, איבוד קואורדינציה, בחילה, שלשול, הזעה, רעידות והרגשת חולשה; (ב) קשים: עוויתות, התנהגות לא הגיונית או חוסר הכרה. 2 .ייצור, מכירה, והפצה של חומרי הדברה מוסדרים בקפדנות ברוב המדינות המתועשות. אבל, התקנות משתנות ממדינה למדינה. לכן, חשוב במיוחד להתנהג בהתאם לאמצעי הבטיחות הרשומים על גבי תווית המוצר. 3 .הרעלה כרונית יכולה להופיע אחרי תקופה ממושכת של חשיפה ולפעמים קשה לקשר בינה לבין חומרי ההדברה. ברם, מספר איברים בגוף כמו כבד, כליות, מוח או מערכת העצבים יכולים להינזק עם הזמן. כמו כן, חשיפה לחומרי הדברה יכולה להביא להחמרתן של מחלות אחרות שמהן המשתמש סובל כבר. לכן, צריך בכל עת להשתמש בחומרי הדברה בזהירות רבה. מראי מקום Safety and Health in the Use of Agrochemicals: A Guide. ILO, Geneva, 1991. Rautianen, R., Kivikosti, T.: Safety on Farm. Farmer`s Social Institution, Helsinki, 1992 (in Finnish). Murphy, D.J.: Safety and Health for Production Agriculture. ASAE Textbook Number 5, Amer. Soc. Agric. Engin., 1992. Brown, A., Lawler, D: Rural Safety, Machinery, Stock & General Hazards