מחלת מקצוע או תאונת עבודה?


1 דקות קריאה

מחלת מקצוע היא מחלה שנקבעה בתקנות המוסד לביטוח לאומי, והעובד חלה בה כאשר היתה קבועה בתקנות כמחלת מקצוע, בעקבות עבודתו או עיסוקו כעובד עצמאי ובשל הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

 

בניגוד להגדרה של תאונת עבודה, מחלת מקצוע אינה מקרה של פגיעה חד פעמית שאירעה במקום מסוים ובזמן נתון, אלא היא פגיעה שהתגבשה במשך תקופה ממושכת אצל העובד בשל תנאי עבודתו ועקב הפעולות הנדרשות ממנו מתוקף תפקידו.

 

לא כל מחלה הנגרמת כתוצאה מעבודה תיחשב כמחלת מקצוע. בתקנות הביטוח הלאומי מופיעה רשימה המונה כארבעים סעיפי ליקוי ומחלות נפוצות ורק בגין מחלות אלו ניתן לקבל פיצוי. ביניהן: נזקי שמיעה וטנטון, תסמונת התעלה הקרפלית, הרעלות ומחלות עור, שחפת, סרטן, מחלות עצבים, פרקים ועוד. מדובר ברשימה סגורה של מחלות שמתעדכנת בצורה סדירה מדי פעם על ידי שר העבודה והרווחה.

 

בשנים האחרונות המחוקק מכיר גם בפגיעה על פי תורת המיקרו טראומה כמחלת מקצוע, שהגדרתה היא פגיעות זעירות חוזרות ונושנות אשר נגרמו לעובד במהלך עבודתו באיבר מסוים בגופו, במהלך השנים ואשר התגבשו לפגיעה מסוימת.

 

מהם התנאים להכרה במחלת מקצוע?

 

כדי לזכות בהכרה של נפגע בעבודה עקב מחלת מקצוע, יש להוכיח כי המחלה היא אחת מן המחלות המוכרות לפי תקנות הביטוח הלאומי, המחלה פרצה בזמן שבו הייתה מוכרת כמחלת מקצוע על פי התקנות וכי מתקיים קשר סיבתי בין תנאי העבודה לפגיעה.

 

על הנפגע להוכיח קשר ישיר בין התפתחות המחלה למשלח ידו ועיסוקו, ולהוכיח כי במסגרת עבודתו עשה באופן שיטתי פעולה מסוימת אשר גרמה לאיבר מסוים להישחק, ובעקבות מצב השחיקה נפגעה יכולתו לעבוד על בסיס יום יומי.

 

עובד שהוכיח את התקיימות כל שלושת התנאים יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה מביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי. במקרה של נכות כתוצאה ממחלת מקצוע העובד יהיה זכאי לתשלום קצבת נכות על פי חומרת הפגיעה.

 

כיצד להגיש תביעה להכרה במחלת מקצוע?

 

כדי לקבל דמי פגיעה יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה וטופס הודעה על פגיעה בעבודה. אל הטפסים יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על חומרת הפגיעה ולמסור למעסיק, כדי שיאשר את נסיבות הפגיעה. יש לשלוח את הטפסים בהקדם לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

 

לאחר שהוגשה תביעה לדמי פגיעה, ניתן להגיש במקרה הצורך תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. עובד שנותרה לו נכות נדרש לשלוח את הטפסים המתאימים לביטוח לאומי, ולהמתין לקבלת זימון לוועדה רפואית לצורך קביעת דרגת נכות.

 

רופא מטעם הוועדה הרפואית קובע האם נותרה לנפגע נכות זמנית או קבועה כתוצאה ממחלת מקצוע, וקובע את תאריך ההתחלה של אחוזי הנכות ואת דרגת הנכות. במקרה שאחוזי הנכות יהיו מתחת ל- 20%, יקבל הנפגע פיצוי חד פעמי. אם אחוזי הנכות יהיו מעל 20%, הוא יקבל קצבה חודשית שסכומה בהתאם לשכר ששולם לו טרם הוכר כנכה מעבודה.

 

במידת הצורך ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 30 ימים. כמו כן, ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה על ההחלטה של ועדת העררים, בתוך 60 ימים.