מי זכאי לקצבת ילד נכה?


1 דקות קריאה

סוכרת 

הורה לילד החולה בסוכרת, יהיה זכאי לקצבת ילד נכה מגיל 91 יום ועד גיל 18 ושלושה חודשים, אם הוא עונה על התנאים הבסיסים .

הזכאות נקבעת בהתאם לגילו של הילד:

ילד עד גיל 6 - תיקבע זכאות בשיעור 100% בשל הצורך בנוכחות מתמדת .

ילד מעל גיל 6 - תיקבע זכאות בשיעור 50% בשל הצורך בבדיקות דם פעמיים ביום, למעקב תדיר, לתזונה מאוזנת ולהשגחה וסיוע ניכר של ההורים, כדי לשמור על האיזון המטבולי

איזה מסמכים צריך להגיש?


צירוף מסמכים מקיפים לתביעה, יאפשר לנו לבחון את הזכאות לקצבה ללא זימון של הילד לוועדה

אם תיקבע זכאות על סמך המסמכים, תישמר האפשרות לבקש בתוך 45 ימים להיבדק בוועדה בנוכחות הילד.

מהו סכום הקצבה?

ילד הזכאי לקצבה בשל סוכרת, תשולם לו קצבה בהתאם לגילו:

  1. עד גיל 6 - קצבה בשיעור 100% בסך  2,600  ש"ח . 

  2. מעל גיל 6 - קצבה בשיעור 50% בסך  1,264  ש"ח .

הקצבה משולמת עד שנה רטרואקטיבית ממועד הגשת התביעה,