נכות כללית


1 דקות קריאה
קצבת נכות זכאי תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים, ועדיין לא הגיע לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה.


תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הם:

תנאי ראשון: גיל ותושבות

אתה תושב/ת ישראל , מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל פרישה


קטין, בין הגילאים 16 עד 18 עשוי להיות זכאי לקצבה, אם הוא היה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי הכושר להשתכר

תנאי שני: הכנסות מעבודה

אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע,  6,164 ש"ח (החל ב- 01.01.2019).

שימי לב! אישה נשואה שאינה עובדת, תיבדק כעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

תנאי שלישי: נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

תנאי רביעי: דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

קצבת נכות עבור עקרת בית

אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכו לעקרת בית.

הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע אם לא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד - אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

אם אתה מקבל קצבת נכות, תוכל לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה.

ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד, לפיכך משתלם לך לצאת לעבוד!

חשוב שתדע:

 • דרגת אי-הכושר שנקבעה לך תישאר כפי שהיא, גם אם תתחיל לעבוד.
 • אם הפסקת לעבוד, תוכל לחזור ולקבל קצבת נכות, כפי שקיבלת לפני שהתחלת לעבוד, מבלי להיבדק על ידי ועדה רפואית - כל עוד דרגת אי הכושר שנקבעה לך בתוקף.

כמה אפשר להרוויח ולהמשיך לקבל קצבה?

ההכנסה הכוללת שלך מעבודה ומקצבה תמיד תהיה גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד.
קצבת הנכות תשולם לך בהתאם להכנסותיך, סכום ההכנסה המשפיע על הקצבה משתנה בהתאם לדרגת אי-הכושר: 

תוספות לקצבה והטבות נלוות


כל עוד אתה מקבל קצבת נכות, תמשיך לקבל קצבה חודשית נוספת ואת ההטבות הנלוות במלואן.

כמו כן, אם אתה מרוויח יותר מ-2,080 ש"ח בחודש אתה עשוי להיות זכאי לתוספת מלאה עבור בן/בת הזוג והילדים, אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%. תוספת עבור בן/בת זוג מותנית בסכום הכנסותיו/ה. 


להלן סכומי הקצבאות (מעודכן ל- 01.01.2019):

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך  3,312 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך  2,236 ש"ח . 
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,022 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1,903 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 951 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 704 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 618 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 571 ש"ח .

תוספת בעד ילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

תוספת עבור בן/בת זוג

התוספת משולמת עבור בן/ בת זוג שעונים על שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 5,856 ש"ח .
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.


סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא  1,189 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 880 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 773 ש"ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 713 ש"ח . 

לתשומת לבך,אם יש לך דרגת אי-כושר בשיעור 74% או 65% או 60%, ואתה מרוויח יותר מ- 2,157 ש"ח , תהיה זכאי לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

כדאי לך לצאת לעבודה

אם תצא לעבוד, הכנסתך הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה יותר מסכום הקצבה בלבד!

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים - יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות - 3,312 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים..מעודכן ל- 01.01.201

אלה זכאים לטיפול בתביעה במסלול המהיר: 

 • חולים במחלה ממארת הנמצאים בשלבי טיפול אקטיבי במחלה או חלילה במצב סופני

 • חולים A.L.S. המקבלים טיפול ב- RILUTEK

 • בעלי ליקוי נפשי בשיעור 50% לפחות

 • לוקים בפיגור שכלי בשיעור 40% לפחות (המוכרים על ידי משרד הרווחה)

 • חולים בשחפת קשה

 • מבוטחים בשנה הראשונה לאחר השתלות: כליה, לב, ריאות, כבד, לבלב או מח עצם

 • חולים במחלות קשות או זיהומיות, המקבלים טיפולים פעילים