קצבת שרותים מיוחדים


1 דקות קריאה

מי שזקוק לעזרה בתפקודי היום יום שלו או שהוא זקוק להשגחה מרובה, זכאי לקצבת שרותים מיוחדים.
קבלת קיצבת זו כרוכה בתהליך לא קל: ביקור בית של אחות מטעם המוסד לביטוח לאומי, הבאה לראות מקרוב כיצד מתפקד הנכה בביתו.
למרות הקושי, וחוסר הנוחות, נוודא שאתה מקבל את קיצבת המרבית לה אתה זכאי

קיצבת שירותים מיוחדים ניתנת למבוטח בביטוח לאומי עם נכות מגיל 18 ועד גיל הפרישה. קיצבת שירותים מיוחדים משולמת לאנשים התלויים בזולת בביצוע פעולות יומיומיות פשוטות כגון: לבוש, רחצה, הכנת אוכל והיגיינה.

לאנשים הנמצאים במצב של תשישות נפש (מוגבלות קוגניטיבית וסובלים מאי-התמצאות בזמן ובמקום, איבוד זיכרון ושיפוט לקוי של המציאות).

וכמו כן לאנשים העוברים טיפולים רפואיים אינטנסיביים כמו דיאליזה או כימותרפיה,אנשים שעברו השתלת איבר בגופם, עיוורים המתגוררים לבדם או עם בן-זוג שגם הוא עיוור ועולים שהם נכים קשים ונמצאים בארץ לפחות שלושה חודשים. קיצבת שירותים מיוחדים מותנית בצבירת אחוזי נכות רפואיים של לפחות 60% , אחוזים אילו נקבעים בבדיקת הזכאות לקצבת נכות כללית. קיצבת שירותים מיוחדים אינה תלויה במבחן הכנסות כך שתיתכן זכאות לקצבת שירותים מיוחדים אף על פי שאינו מקבל קיצבת נכות כללית. מבוטח הזכאי גם לקצבת שירותים מיוחדים וגם לקצבת ניידות יוכל לקבל את שתיהן בתנאי שאחת מהן היא בשיעור 100%.

בדיקת הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים מתקיימת בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, ובביתו של התובע במקרה בו אינו מסוגל להופיע בפני הוועדה.

ישנן שלוש רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזר גובה הקצבה המשולמת מביטוח לאומי:

• דרגה 1- מבטאת תלות מועטה בזולת וקושי מתון יחסית בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 50%.

• דרגה 2- מבטאת תלות בינונית בזולת וקושי משמעותי בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 100%.

• דרגה 3- מבטאת תלות רבה בזולת וקושי ניכר מאוד בתפקוד היומיומי. מזכה בקצבה בשיעור 150%.