רמות הקצבה ואפשרויות הבחירה


5 דקות קריאה

רמה 1

קצבת סיעוד ברמה 1 נקבעת למי שצבר בין 2.5 ל-3 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.


אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 1 אתה יכול לבחור באחת מהאפשרויות האלה:

אפשרות ראשונה – קצבה בכסף

אתה יכול לקבל את הקצבה בכסף - 1,407 ש"ח (החל ב- 01.11.2018) לחודש.

אם תבחר לקבל קצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


אפשרות שנייה – טיפול אישי בבית

אתה יכול לקבל 5 וחצי שעות בשבוע עבור טיפול אישי בבית.


אפשרות שלישית – שילוב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד

אתה יכול לקבל קצבה בכסף ושירותי סיעוד בשווי 5.5 יחידות שירות בשבוע.
מרכיבי הקצבה שתוכל לבחור הם:


לדוגמה, תוכל לבחור לקבל 3 וחצי שעות טיפול בשבוע וקצבה בסך 512 ש"ח בחודש.

אפשרות רביעית – שירותי סיעוד ללא טיפול אישי בבית

אתה יכול לקבל שירותים לפי בחירתך בשווי 9 יחידות שירות.

השירותים הם: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה.


שים לב, 

 • אם קיבלת קצבה לפני 1.11.2018 – תוכל להמשיך לקבל 9 שעות ו-45 דקות טיפול שבועיות כפי שקיבלת.
 • אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.


רמה 2

קצבת סיעוד ברמה 2 נקבעת למי שצבר בין 3.5 ל-4.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 2 – תקבל 10 שעות טיפול בשבוע.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

אתה יכול להחליף עד 4 שעות טיפול לקצבה בכסף. כל שעת טיפול שווה ל-204.7 ₪ בחודש.
לדוגמה, תוכל לקבל 6 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ₪ בחודש.

אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.

קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יום, מוצרי ספיגה, לחצן מצוקהושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.

רמה 4

קצבת סיעוד ברמה 4 נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד או שצבר 6 נקודות לפני 1.11.2018.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 4 – תקבל 19 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 16 שעות שבועיות.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

כל שעת טיפול שווה 204.7 ₪ בחודש.

אתה יכול להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף באופן הזה:

 • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 4 שעות היא 818.8 ₪ בחודש.
 • להחליף עד 7 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 7 שעות היא 1,433 ₪ בחודש. אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.

לדוגמה, אם אתה מעסיק מטפל ישראלי תוכל לקבל 15 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ₪ בחודש. אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


שים לב, אם אתה מעסיק עובד זר, תוכל לקבל את כל הקצבה בכסף – למידע נוסף לחץ כאן.


קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.

קצבת סיעוד ברמה 3 נקבעת למי שצבר בין 5 ל-6 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 3 – תקבל 15 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 12 שעות שבועיות.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

כל שעת טיפול שווה 204.7 ₪ בחודש.

אתה יכול להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף באופן הזה:

 • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 4 שעות היא 818.8 ₪ בחודש.
 • להחליף עד 5 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 5 שעות היא 1,023.5 ₪ בחודש. אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.


לדוגמה, אם אתה מעסיק מטפל ישראלי תוכל לקבל 11 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ₪ בחודש. 

אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


שים לב, אם אתה מעסיק עובד זר, תוכל לקבל את כל הקצבה בכסף – למידע נוסף לחץ כאן.


קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.


רמה 4

קצבת סיעוד ברמה 4 נקבעת למי שצבר בין 6.5 ל-7.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד או שצבר 6 נקודות לפני 1.11.2018.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 4 – תקבל 19 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 16 שעות שבועיות.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

כל שעת טיפול שווה 204.7 ₪ בחודש.

אתה יכול להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף באופן הזה:

 • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 4 שעות היא 818.8 ₪ בחודש.
 • להחליף עד 7 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 7 שעות היא 1,433 ₪ בחודש. אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.

לדוגמה, אם אתה מעסיק מטפל ישראלי תוכל לקבל 15 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ₪ בחודש. אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


שים לב, אם אתה מעסיק עובד זר, תוכל לקבל את כל הקצבה בכסף – למידע נוסף לחץ כאן.


קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.


רמה 5

קצבת סיעוד ברמה 5 נקבעת למי שצבר בין 8 ל-9 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 5 – תקבל 23 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 19 שעות שבועיות.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

כל שעת טיפול שווה 204.7 ₪ בחודש.

אתה יכול להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף באופן הזה: 

 • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 4 שעות היא 818.8 ₪ בחודש.
 • להחליף עד 8 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 8 שעות היא 1,637.6 ₪ בחודש. אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.

לדוגמה, אם אתה מעסיק מטפל ישראלי תוכל לקבל 19 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.8 ₪ בחודש.

אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


שים לב, אם אתה מעסיק עובד זר, תוכל לקבל את כל הקצבה בכסף – למידע נוסף לחץ כאן


קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.


רמה 6

קצבת סיעוד ברמה 6 נקבעת למי שצבר בין 9.5 ל-10.5 נקודות תלות בבדיקת התפקוד.

אם נקבעה לך קצבת סיעוד ברמה 6 – תקבל 28 שעות טיפול בשבוע, ואם אתה מעסיק עובד זר תקבל 24 שעות שבועיות.


באפשרותך להיעזר במחשבון "בחירת סל שירותים בסיעוד" כדי לבנות את תוכנית הטיפול האישית שלך.

החלפת שעות הטיפול בכסף

כל שעת טיפול שווה 204.7 ₪ בחודש.

אתה יכול להחליף חלק משעות הטיפול בקצבה בכסף באופן הזה: 

 • להחליף עד 4 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 4 שעות היא 818.4 ₪ בחודש.
 • להחליף עד 10 שעות שבועיות לקצבה בכסף – קצבה בשווי 10 שעות היא 2,047 ₪ בחודש. אפשרות זאת מותנית בבדיקה ואישור של עובד סוציאלי מטעם הביטוח הלאומי.

לדוגמה, אם אתה מעסיק מטפל ישראלי תוכל לקבל 24 שעות טיפול בשבוע וגם קצבה בסך 818.4 ₪ בחודש. 

אם תבחר לקבל חלק מהקצבה בכסף, היא תשולם לחשבון הבנק שלך בחודש שלאחר ביצוע הבחירה.


שים לב, אם אתה מעסיק עובד זר, תוכל לקבל את כל הקצבה בכסף – למידע נוסף לחץ כאן.


קבלת שירותי סיעוד

באפשרותך להחליף חלק משעות הטיפול האישי בבית או את כולן בשירותי סיעוד הכוללים: ביקור במרכז יוםמוצרי ספיגהלחצן מצוקה ושירותי כביסה - השווי מפורט בקישור של כל שירות.


שים לב, אם אתה מקבל קצבה מופחתת בגלל הכנסות, תהיה זכאי לקבל חצי מהקצבה בכל אפשרות שתבחר.


לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם חברת תמורה מימוש זכויות רפואיות