רשימת מחלות המקצוע


1 דקות קריאה

רשימת מחלות מקצוע של הביטוח הלאומי

ישנן מחלות  מקצוע אשר מחייבות דיווח ישיר לאגף פיקוח על העבודה ושם לדווח על המחלת המקצוע מתוך הרשימה. הדיווח יאפשר לבצע חקירה מעמיקה והאם אכן מדובר במחלת מקצוע  שנגרמה עקב משלח היד.

כאשר אכן יש חשש כי מדובר במחלת מקצוע – חובה להפנות את העובד לרופא תעסוקתי אשר יקבע האם אכן מדובר במחלה שנגרמה עקב סוג העבודה.

גילוי מחלת מקצוע על ידי רופא תעסוקתי

כאשר הרופא חושד כי אכן מדובר במחלת מקצוע הוא מחויב על פי החוק לדווח למפקח העבודה האזורי. האחרון מחליט אם יש צורך בפתיחת המקרה וחקירתו. במידה והסיק כי יש צורך בדיון והצפת הנושא הוא מעבירו למפקח על מקום העבודה של העובד הנפגע.

באחריות המפקח השייך למקום העבודה (או לאיזורי) לחקור את הנפגע, את התנאים הסביבתיים של העבודה, תשאול ובקרת עובדים נוספים וכן גורמים רלוונטים אחרים שמוצא נכון לבדוק. זאת, גם כדי לאמוד את חומרת המצב וגם למנוע את המפגע הבא.

להלן רשימת המחלות מקצוע של הביטוח הלאומי

1. מחלות הנגרמות כתוצאה מהרעלות על ידי:

אנילין (aniline)

אקרילוניטריל (acrylonitrile

בנזן (כרונית) (benzene,benzol)

בנזן (בנזול) (benzene,benzol) וההומולוגים שלו, אף שאיננה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.

ברום (bromine) ותרכובותיו.

בריליום (beryllium).

גפרית (sulfur).

דימתיל אצטמיד (dimethyl acetamid).

ויניל כלוריד (vinyl chloride).

זרחן (phosphorus) ותרכובותיו.

זרניך (arsenic) ותרכובותיו.

חד-תחמוצת הפחמן (carbon monoxide).

חד-תחמוצת החנקן, דו-תחמוצת החנקן (oxides of nitrogen).

כלור (chlorine) ותרכובותיו.

כספית (mercury) ותרכובותיה.

כרום (chromium) ותרכובותיו.

מטנול (methyl alcohol).

מנגן (manganese) ותרכובותיו.

ניקל (nickel) ותרכובותיו.

ציאנידים (cyanides).

עופרת (lead) ותרכובותיה.

פורמלדהיד (formaldehyde).

פחמן דו-גופריתי (carbon disulphide).

פלואור (fluorine).

פנול (phenol) ותרכובותיו.

קדמיום (cadmium) ותרכובותיו.

קטונים (ketones).

קרבמטים (carbamates).

תרכובות ניטרו ואמינו של בנזן (בנזול) וההומולוגים שלו (nitro and amino compounds of benzene, benzol).

תרכובות הלוגניות של פחמנים מימניים (halogenated hydrocarbons).

תליום (thallium) ותרכובותיו.

2. מחלות מקצוע הנגרמות על ידי גורמים כימיים

אמיינתית (אסבסטוזיס) (asbestosis).

צורנית (סיליקוזיס) (silicosis).

מחלות מקצוע אלרגיות של דרגי הנשימה כתוצאה מרגישות לחמרים שונים לרבות: איזוציאנאטים (isocyanates), תבואה, קמח ודגנים.

טלקוזיס (talcosis).

מחלות הנגרמות על ידי אנזימים פרוטאוליטים (proteolytic enzymes).

מחלות הנגרמות על ידי שרפי אפוקסי (epoxy resins).

עקרות הנגרמת על ידי חמרים שונים לרבות דיברומו כלורו פרופן (D.B.C.P).

“קדחת המתכות” (metal fume fever) הנגרמת על ידי אדי מתכות, לרבות: אבץ, ברזל, נחושת.

מחלת מתכות קשות (פיברוזיס של הריאות), הנגרמת על ידי אדי מתכות, לרבות, טונגסטן (tungsten), טיטניום (titanium), ונדיום (vanadium).

דלקות עור :התכייבות כרומית (chrome), דהיינו התכייבות הבאה מחמת חומצה – כרומית או דו-כרומית האשלגן, הנתרן או האמון או תכשיר כל שהוא של חומרים אלה.

צהבת של הרעלה (toxic jaundice), דהיינו צהבת הבאה מחמת טטראכלורואתן או חמרים חנקניים או אמידיים הבאים מבנזן (benzene,benzol) או מחומר מרעיל אחר.

3. סרטן מקצועי הנגרם על ידי גורמים כימיים

אמינים ארומטיים (aromatic amines).

אסבסט :אף אם אינה אסבסטוזיס המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.

בנזן (בנזול) (benzene, benzol)אף אם אינה הרעלת בנזול כרונית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.

ויניל כלוריד (vinyl chloride).

זרניך (arsenic), אף אם אינה הרעלת זרניך המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.

התכייבות אפיתליומאטית (epitheliomatous ulceration)הבאה מחמת עטרן (tar), זפת (pitch), כופר (bitumen), שמן מינראלי (mineral oil) או פרפין (paraffin), או תרכובת, מוצר או שייר כל שהם של כל חומר מן החמרים האלה.

כרומטים (chromates), אף שאינה התכייבות כרומית המפורטת בתוספת השלישית לפקודה.

ניקל וניקל קרבוניל (nickel and nickel carbonyl).

פחמנים פוליציקליים ארומטיים (polycyclic aromatic hydrocarbons).

4. מחלות מקצוע הנגרמות על ידי גורמים פיזיקלים ומכנים

ירידה בכושר השמיעה  חרשות או נזק באוזן הפנימית הנגרמים על ידי רעש.

מחלות הנגרמות על ידי קרינה מיננת (ionizing radiation) לרבות ירוד (cataracts) ולבננת (leukemia).

מחלות הנגרמות על ידי קרינה אולטרסגולית (ultraviolet radiation), לרבות סרטן העור.

מחלות הנגרמות על ידי קרינה אינפרה-אדומה (infrared radiation) לרבות ירוד (cataracts).

מחלות הנגרמות על ידי קרינת ליזר (laser) לרבות ירוד (cataracts).

מחלות הנגרמות על ידי מיקרו גלים (microwaves) וגלי רדיו לרבות ירוד (cataracts).

מחלת “קייסון” הנגרמת על ידי עבודה באויר דחוס (compressed air disease).

מחלות צלילה לרבות נמק (נקרוזה) אספטי של העצמות (aseptic bone necrosis).

שיתוק עצבים פריפריים הנגרם על ידי לחץ ממושך.

מחלה בגפיים ו/או בעמוד השדרה כתוצאה מרטט (ויברציה) בין שהיא מחלה בעצמות, בפרקים, בשרירים, בכלי הדם או בעצבים.

בורסיטיס (bursitis) של הברך או של המרפק.

דלקת בגידי פרק היד ותיקיהם (tendovaginitis).

“מחלת החפרים” – שבר של הזיזים של החוליות הצוואריות מס’ 7 והגבית מס’ 1.

עוית השרירים (muscular crams) הנגרמת על ידי עבודה באלחוט.

5. מחלות מקצוע הנגרמות על ידי גורמים ביולוגים

אנקילוסטומיאזיס (ancylostomiasis).

ברוצלוזיס (brucellosis).

גחלת (antrax).

הפטיטיס מסוג “ב” (hapetitis virus B).

כלבת (rabies).

לפטוספירוזיס (leptospirosis).

צפדת  :ריאת החקלאים (farmers lung).

שחפת (tuberculosis).

שיתוק ילדים :מחלות הנגרמות על ידי מיקרו-אורגניזם, המועברות לאדם מכל מקור שאינו אדם.

6. מחלות מקצוע הנגרמות על ידי אבק צמחי

ביסינוזיס (byssinosis).

מחלות הנגרמות על ידי אבק עץ, לרבות מחלות אלרגיות וסרטן.

הרשימה מתוך האתר של ביטוח לאומי