שירותים


 חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים עמוד הבית >חדשות ועדכונים >הביטוח הלאומי שיאן תלונות הציבור גם ב-2016 הביטוח הלאומי שיאן תלונות הציבור גם ב-2016

 מחלות מקצוע

מחלת מקצוע הינה מחלה בה לקה עובד במהלך עבודתו. ישנם מקרים בהם אופי משלח היד עלולים ליצור מחלה מסוג כלשהו הנובעת מהעבודה.

 טבלת אחוזי נכות

מתוך תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז 1956, הידוע גם כ"ספר המבחנים" של המוסד לביטוח לאומי.

תאונת עבודה

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי. עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

דמי פגיעה

לעובד שכיר ולעובד עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1,094.63 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).