טבלת אחוזי נכות


 

פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור1. הרעלות

הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצל וההומולוגים שלו, פחמן דו גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים

הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה


2. מחלות עור

הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים - OCCUPATIONAL DERMATOSES

(א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם0%

(ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם10%

(ג) ישונ גורם ידוע; הפרעות ניכרות20%

(ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף30%פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

3. מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם -

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה

4. הופעות אלרגניות כתוצאה מחיסון נגד כלבת-

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

5. שחפת

(1) שחפת פעילה -

(א) שחפת פעילה -

(1) שחפת פעילה ( UNSTABLE ) הדורשת טיפול100%

(2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל 75%

שחפת בלתי פעילה-

(1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT ) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה50%

(ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות

(STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים60%

(ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים70%

(ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (STABLE QNIESCENT) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור COR PULMONALE או שטפי-דם חדירים ניכרים PULMONALE80%

(2) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה STABLE ARRESTED30%

(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים, לאחר פהסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/340%

(ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד. קיימים מזמן לזמן שטפי-דם50%

(ד)שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם ניכרים70%

(3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולה10%

(ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים20%

(ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאוד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים30%

(ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (RECOVERD) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר. קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים60%

(4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות5%

(ב) שנרפאה לאחר ניתוח טוקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות10%

(ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט5%

(ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה10%

(ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה15%

(ו) שנרפאה לאחרת כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה20%

(ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה30%

הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

(ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:

(1) קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה10%

לאחוז האמ יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.

(2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.

6. ברוצלוזיס

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

7. שיתוק ילדים

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.

8. קדחת צהובה, פיליאזיס / פילאריאסיס, ליישמניוסיס, כולרה / חולרע / חולי רע, דבר, טריפנומיאזיס ומלריה

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאת מחלות אלה.

9. צפדת (טטנוס)

בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאות מחלות אלה.

10. סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף -

בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.

11. (1)צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.

(2) צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

12. אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

13. ירוד - בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מ תאונת עבודה.

14. מחלת ''קייסון'' בהתאם לפגימות במערכת.

15. עוויות הגוף השונות שהן תוצאה

16. מחלות קרינה ממחלות אלה.

17. מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים - בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.