מחלות מקצוע


 

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע היא מחלה שהמבוטח בביטוח לאומי חלה בה עקב עבודתו ואשר מופיעה ברשימת המחלות באתר הביטוח הלאומי

מחלת מקצוע היא מחלה שנגרמה לאדם באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.

ליקויים רפואיים המצוינים בחוק יוצגו יחד עם אחוזי הנכות אשר מוענקים לסובלים מאותו הליקוי. במסגרת עבודתם מועסקים חשופים למחלות מקצוע שונות כאשר הנפוצות הן:

  • ליקוי שמיעה וטינטון

  • בעיות אורתופדיות שונות

  • מחלות עור מחשיפה לשמש או חומרים מזיקים .

  • מחלות ריאות .

  • מגוון נוסף של מחלות ופגיעות.

על פי חוק הביטוח הלאומי בכדי שמחלת תוכר כ"מחלת מקצוע" יש להוכיח למוסד לביטוח לאומי קשר ישיר בין התפתחות המחלה למשלח ידו ועיסוקו.